Gia đình

N ăm 2013, tôi lập gia đình, xây dựng mái ấm mà mình đã mơ ước từ rất lâu. Lúc này, sự nghiêp của tôi đã đi vào ổn định....

CDS: Kiến tạo nên những sản phẩm giá trị

CDS chính là cánh tay phải của tôi, nơi tôi cũng những đồng sự kiến tạo nên những sản phẩm giá trị gửi gắm đến khách hàng, bằng kỹ thuật...

5S: Nâng cao vị thế ngành

N gành rửa xe là một ngành tiềm năng, nhưng lại vô cùng bất ổn. Lúc mới bước chân vào ngành, tôi đã không tránh khỏi những chệch choạc. Điểm...

Vinalinks Group: Mô hình kinh doanh

V inalinks là công ty đầu tiên tôi xây dựng lên. Lúc đầu chúng tôi chỉ phân phối công nghệ của mình đến khách hàng. Vượt qua nhiều chặng đường...