Đem sách của Doanh nhân Việt vươn ra thế giới

0
945

S

ách là giá trị tinh thần không thể phủ nhận hay thay thế. Tự bản thân nó đã là một nét văn hóa. Tôi tự hỏi, nếu chúng ta đã xuất khẩu ra thế giới nhiều mặt hàng như vậy, tại sao chúng ta không xuất khẩu sách? Giá trị lớn lao của tinh thần dân tộc nên được bạn bè năm châu biết tới. Thật ra, trong chúng ta ai cũng có khao khát như vậy, chỉ là chưa được khơi dậy đúng cách.

Nhiều người giàu có rất muốn được đóng góp chút gì đó cho đời. Họ có thể làm từ thiện, ủng hộ những tổ chức cộng đồng, xây dựng những quỹ học bổng khuyến học… nhưng những động thái này chỉ có thể hỗ trợ, giúp đỡ một lượng người nhất định, trong một quy mô nhất định. Sách thì lại khác, sách có thể nhỏ, nhưng mang một tư tưởng lớn. Sách có thể lan tỏa đến bất kỳ đâu. Ở đâu có con người, ở đó có khát vọng tri thức qua sách.

Sách có thể nhỏ, nhưng mang một tư tưởng lớn. Sách có thể lan tỏa đến bất kỳ đâu. Ở đâu có con người, ở đó có khát vọng tri thức qua sách.

Trước hết, người Việt cần sách Việt. Vì không ở đâu cho ta bài học gần gũi, thực tế hơn chính nơi ta đang sống. Sau đó, tinh thần Việt cần được lan tỏa. Vậy nên, dùng sách để xuất khẩu tri thức của riêng người Việt, tôi cho rằng là vô cùng cần thiết. Điều này không chỉ cần có nguồn lực, mà còn cần có khao khát đủ lớn, kinh nghiệm đủ dầy và chiến lực hiệu quả.

Khi giao tiếp, học hỏi những người bạn cùng hội doanh nhân, tôi thấy doanh nhân Việt Nam có rất nhiều điều hay ho, đáng giá bạc tỷ. Nếu có thể đóng gói những điều tuyệt với này vào sách, tôi tin giá trị mang lại sẽ vô cùng lớn lao. Chúng ta cần bảo toàn bản sắc, nhưng cũng cần học hỏi phương Tây ở cách họ chia sẻ công thức họ đúc kết được. Vì nhiều ví dụ thực tiễn đã chứng minh, chia sẻ là còn mãi, là trường, còn giữ riêng mình, rốt cuộc sẽ về cát bụi.

Tôi ôm ấp khát khao viết sách từ những ngày chưa có gì trong tay, sau 12 năm, tôi mới dám làm điều khao khát.

Tôi ôm ấp khát khao viết sách từ những ngày chưa có gì trong tay, sau 12 năm, tôi mới dám làm điều khao khát. Nhưng thời gian và kinh nghiệm có cái giá của nó, và tôi tin mình đã có được sự đánh đổi xứng đáng. Để hiện tại, tôi có thể giúp cho doanh nhân Việt Nam viết nên cuốn sách cuộc đời và đem nó ra thế giới.

Tôi muốn, và tôi làm được.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here